گلدوزی

گلدوزی آرم ، روپوش مدارس
طراحی و گلدوزی آرم با کیفیت و تراکم بالا
گلدوزی ارم روی سینه با دستگاه های مجهز کامپیوتری در سایز های مختلف
گلدوزی اسم یا شماره روی لباس
گلدوزی روی سینه لباس به صورت دایره یا مربع و اشکال مختلف
گلدوزی ارم مدرسه . هزینه فیلم گلدوزی + هزینه پارچه
هزینه هر ارم ۲۵۰۰ تومان میباشد و یک ساخت فیلم گلدوزی هزینه ۵۰۰۰۰ هزار تومان